ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ: Dilaz Hellas Dilaz Hellas :GREEK ANTHEM

Τετάρτη 2 Απριλίου 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ ΤΟΥ 1821 ΠΡΟΣ ΠΑΡΓΙΝΟΥΣ


Φώτο 01:
Η Σημαία της Επανάστασης του 1821

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΟΠΛΑΡΧΗΓΩΝ
ΤΟΥ 1821 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΓΙΝΟΥΣ

Πάργιoι,

Ο όφις επατάχθη από τον Σταυρόν. Oι Σουλιώται πολεμούσιν υπέρ της ελευθερίας της Ηπείρου.

Απομακρυνθείτε της χώρας της οποίας δεσπόζουσιν oι εχθροί υμών.


Oι Έλληνες εισί δούλοι εκεί όπου κυματίζει η Βρεττανική σημαία. Oι Άγγλoι εισί φίλοι των βαρβάρων. Φύγετε, δράμετε υπό τας σημαίας ημών.


Επίσης, υμείς ευγενείς νέοι της Επτανήσου, λεοντόκαρδοι αποβήτε εις τα παράλια ημών. Θα είσθε ο επίλεκτος λόχος.


Η ιερά σημαία του Σταυρού κυματίζει απανταχού της Ηπειρωτικής ακτής. Πάργιoι και επτανήσιοι προσθέσατε τας δυνάμεις υμών προς τας των Σουλιωτών.


Αι σημαίαι ημών φέρουσιν ένα σταυρόν και ένα στέφανον εκ δάφνης.
Ελευθερία! Θρησκεία! Πατρίς!
Ιδού το έμβλημα ήμών. Η ειρήνη έστω μεθ' υμών αδελφοί.
Ημείς λέγομεν την αλήθειαν, άλλοι δ' εισίν εκείνοι οίτινες θέλουσι να εξαπατήσωσιν υμάς.


28η Ιουνίου 1821

Οι Οπλαρχηγοί,

Μάρκος Μπότσαρης
Κίτσος Τζαβέλας

©+® Dilaz 2008*

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ:ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΠΟΤΣΑΡΗ


Δεν ειν' αυτή μετάληψη.Αυτή 'ναι ίδια η μάχη.
Μια τέςτια κίνηση..ο πίνακας
σύγκορμος τραντάζεται.
Το λάβαρο λες ματωμένο κιόλας.
Πρόσωπα,βλέμματα αεικίνητα,αδημονούντα..

Αριστερά του Μπότσαρη η Ελλάδα.
Το πρόσωπό της μόνο φαίνεται
γεμάτο αγωνία κι αίσθηση και τραχή'
λες ότι γνιάζεται κι αυτή το τι θα κάνει ο Μάρκος
(για την οικονομία του πίνακα μονάχα
γιτί την ώρα εκείνη
ο Μάρκος ήταν η Ελλάδα.

Γιώργης Χολιαστός