ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ: Dilaz Hellas Dilaz Hellas :GREEK ANTHEM

Σάββατο 10 Μαΐου 2008

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΝΑΙΑΣ

Φώτο 01:
Η Θόλος του Ιερού της Αθηνάς Προναίας


ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΝΑΙΑΣ

Οι αρχαίοι επισκέπτες του Ιερού χώρου των Δελφών είτε από την κοιλάδα του Πλείστου ανέβαιναν, είτε από την Ανατολή ερχόταν θα συναντούσαν πρώτα το Ιερό της Αθηνάς Προναίας, πριν από το ναό του Απόλλωνα.

Γι’ αυτό και ονομάστηκε έτσι το Ιερό αυτό «ΙΕΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΝΑΙΑΣ» δηλαδή προ του ναού (του Απόλλωνα). Ακόμα και ο Παυσανίας στο Χ βιβλίο της συγγραφής του «Ελλάδος Περιήγησης», τα Φωκικά αρχίζει την περιγραφή των Δελφών από αυτό εδώ το Ιερό.

Το «ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΝΑΙΑΣ».

Το παραδοσιακό όνομα του τόπου είναι Μαρμαρία, εξαιτίας των αρχαίων μαρμάρινων λειψάνων. Είναι μια απότομη κατηφοριά, που διαμορφώθηκε σε άνδηρα κατά την αρχαιότητα.

Η περίφημη Θόλος με τις τρεις αναστηλωμένες κολώνες του, δεσπόζει τώρα στον ερειπιώνα της Μαρμαρίας, αλλά και κατά την αρχαιότητα ξεχώριζε απ’ όλα τ’ άλλα. Κτήρια όχι μόνο για την ιδιόρρυθμη αρχιτεκτονική των κυκλικών κτιρίων, αλλά και για το υψηλό επίπεδο τέχνης.

Χρονολογείται στη δεκαετία 390-380 π.Χ., μερικά χρόνια πριν από το μεγάλο σεισμό. Η Θόλος των Δελφών έχει διάμετρο 13,50 μέτρα και είναι κτισμένη γενικά από πεντελικό μάρμαρο πάνω σε κρηπίδα με τρεις βαθμίδες. Είκοσι δωρικοί κιόνες εξωτερικά στήριζαν το θριγκό και την χαμηλότερη στέγη της κυκλικής στοάς.

Οι μετώπες ήταν στολισμένες με ανάγλυφες παραστάσεις Αμαζονομαχίας και Κενταυρομαχίας. Μία άλλη σειρά μικρότερων μετόπων στόλιζε εξωτερικά τον τοίχο της στοάς ψηλά. Αυτές εικόνιζαν τους άθλους του Θησέα και του Ηρακλή.

Η είσοδος στο κυκλικό σηκό ήταν από την νότια πλευρά, ενώ το δάπεδο ήταν με ελευσίνιο λίθο. Γύρω από τον τείχο του σηκού και από μέσα ακουμπούσαν δέκα κορινθιακοί ημικιόνες. Η κωνική στέγη είχε μαρμάρινα κεραμίδια και ακρωτήρια.

Τον προορισμό της Θόλου δεν τον ξέρουμε έως και σήμερα, και δυστυχώς ούτε ο Παυσανίας αναφέρει το θαυμάσιο αρχιτεκτόνημα. Υποτίθεται ότι είναι λατρευτικό κτίριο για την λατρεία χθόνιας θεότητας, όπως τα όμοια κυκλικά κτήρια της Επιδαύρου, της Ολυμπίας, τα Αθηναϊκής Αγοράς κ.α.

Πηγή: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ - ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

©+® Dilaz 2008

Δεν υπάρχουν σχόλια: