ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ: Dilaz Hellas Dilaz Hellas :GREEK ANTHEM

Δευτέρα 16 Ιουλίου 2007

ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φώτο 01: Η Λίμνη Παμβώτιδα με το
πανέμορφο Νησάκι της στο κέντρο.
(Ιωάννινα - Ήπειρος)

ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στο Ελληνικό έδαφος υπάρχουν και πάρα πολλές λίμνες. Άλλες τεχνητές και άλλες φυσικές. Άλλα όλες τους χαρακτηρίζονται λίμνες απαράμιλλου κάλλους και φυσικής ομορφιάς.

Οι σπουδαιότερες, σημαντικότερες και ταυτόχρονα μεγαλύτερες λίμνες του Ελληνικού εδάφους είναι οι παρακάτω:

Σημείωση: Μαζί με την αναφορά της λίμνης θα αναγράφονται και τα εξής χαρακτηριστικά: Επιφάνεια λίμνης (σε τετραγωνικά μέτρα) - Μέγιστο μήκος λίμνης (σε μέτρα) – Μέγιστο πλάτος λίμνη (σε μέτρα) - Περιφέρειά λίμνης (σε χιλιόμετρα).

Ξεκινάμε την καταγραφή και έχουμε:

ΦΥΣΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ


01. Λίμνη Αλιβαριάς.

Επιφάνεια λίμνης: 95.840 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 21.490 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 6.700 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.

02. Λίμνη Αετοφωλιές.

Επιφάνεια λίμνης: 70.353 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 21.500 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 6.725 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.


03. Λίμνη Αμβρακία.

Επιφάνεια λίμνης: 54.311 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 14.800 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 6.900 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.

04. Λίμνη Βεγορίτιδα.

Επιφάνεια λίμνης: 45.030 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 12.450 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 7.000 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 6 χλμ.

05. Λίμνη Βιστωνίδα.

Επιφάνεια λίμνης: 42.823 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 10.750 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 5.050 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.


06. Λίμνη Βόλβη.

Επιφάνεια λίμνης: 42.541 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 15.300 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 6.500 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.

07. Λίμνη Βουλκαρία.

Επιφάνεια λίμνης: 39.400 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 11.600 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 6.100 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.

08. Λίμνη Δοϊράνης.

Επιφάνεια λίμνης: 37.688 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 14.490 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 5.650 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.

09. Λίμνη Δύστος.

Επιφάνεια λίμνης: 28.655 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 7.500μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 5.425 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.

10. Λίμνη Ζάζαρη.

Επιφάνεια λίμνης: 19.750 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 7.950 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 5.425 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 4 χλμ.


11. Λίμνη Ζηρός.

Επιφάνεια λίμνης: 19.118 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 10.825 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 5.600 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


12. Λίμνη Παμβώτιδα – Ιωαννίνων.

Επιφάνεια λίμνης: 15.350 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 8.100 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 2.750 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.

Σημείωση: Η Παμβώτιδα, η λίμνη των Ιωαννίνων αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει μια ιδιομορφία. Είναι η μοναδική λίμνη η οποία στο κέντρο της έχει ένα νησάκι που παγκοσμίως είναι το μοναδικό που κατοικείται μόνιμα από 100 περίπου οικογένειες.

13. Λίμνη Καϊάφα.

Επιφάνεια λίμνης: 14.477 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 13.150 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 3.740 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.

14. Λίμνη Καστοριάς.

Επιφάνεια λίμνης: 13.085 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 6.238 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 3.000 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.

15. Λίμνη Κερκίνη.

Επιφάνεια λίμνης: 12.294 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 5.250 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 4.238 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.

16. Λίμνη Κόκκαλα.

Επιφάνεια λίμνης: 10.930 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 8.110 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 2.000 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


17. Λίμνη Κορωνίας.

Επιφάνεια λίμνης: 9.450 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 5.200 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 2.683 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


18. Λίμνη Κουμουνδούρου.

Επιφάνεια λίμνης: 9.207 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 4.000 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 3.540 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.

19. Λίμνη Κουρνά.

Επιφάνεια λίμνης: 5.165 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 4.280 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 2.060 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.

20. Λίμνη Λάμια.

Επιφάνεια λίμνης: 3.772 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 2.425 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 2.350 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.

21. Λίμνη Λυσιμαχία.

Επιφάνεια λίμνης: 3.545 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 3.475 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 1.263 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 7 χλμ.

22. Λίμνη Μαραθώνα.

Επιφάνεια λίμνης: 2.524 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 2.450 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 1.750 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 6 χλμ.

23. Λίμνη Μεγάλη Πρέσπα.

Επιφάνεια λίμνης: 1.986 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 2.350 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 1.550 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


24. Λίμνη Μητρικού.

Επιφάνεια λίμνης: 1.845 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 2.075 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 1.425 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.


25. Λίμνη Μικρή Πρέσπα.

Επιφάνεια λίμνης: 1.680 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 2.900 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 875 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 7 χλμ.


26. Λίμνη Μικρή Σαλτίνη.

Επιφάνεια λίμνης: 1.677 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 5.150 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 700 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.


27. Λίμνη Μόρφη.

Επιφάνεια λίμνης: 1.027 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 3.790 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 750 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


28. Λίμνη Μουστός.

Επιφάνεια λίμνης: 970 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 2.500 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 700 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 4 χλμ.


29. Λίμνη Οζερός.

Επιφάνεια λίμνης: 562 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 1.188 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 650 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 7 χλμ.


30. Λίμνη Παραλίμνη.

Επιφάνεια λίμνης: 501 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 1.010 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 875 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 8 χλμ.


31. Λίμνη Πετρών.

Επιφάνεια λίμνης: 437 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 938 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 700 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


32. Λίμνη Πικρολίμνη.

Επιφάνεια λίμνης: 372 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 1.350 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 475 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 4 χλμ.


33. Λίμνη Προντάνη.

Επιφάνεια λίμνης: 333 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 1.400 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 400 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 4 χλμ.


34. Λίμνη Πωγωνίτσα.

Επιφάνεια λίμνης: 275 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 633 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 600 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 4 χλμ.


35. Λίμνη Σαΐτα.

Επιφάνεια λίμνης: 237 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 1.025 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 538 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


36. Λίμνη Σαλτίνη.

Επιφάνεια λίμνης: 188 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 825 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 300 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


37. Λίμνη Στυμφαλία.

Επιφάνεια λίμνης: 148 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 650 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 380 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


38. Λίμνη Τριχωνίδα.

Επιφάνεια λίμνης: 144 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 700 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 250 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.


39. Λίμνη Τσεραβίνας.

Επιφάνεια λίμνης: 134 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 550 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 300 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 4 χλμ.


40. Λίμνη Υλίκη.

Επιφάνεια λίμνης: 125 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 500 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 350 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


41. Λίμνη Χειμαδίτιδα.

Επιφάνεια λίμνης: 102 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 630 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 250 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 7 χλμ.

------------------------------

ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ


42. Λίμνη Κρεμαστών.

Επιφάνεια λίμνης: 68.531 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 44.920 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 13.190 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


43. Λίμνη Πολυφύτου.

Επιφάνεια λίμνης: 56.793 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 29.480 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 4.150 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.


44. Λίμνη Καστρακίου.

Επιφάνεια λίμνης: 26.804 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 29.380 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 3.250 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


45. Λίμνη Ταυρωπού.

Επιφάνεια λίμνης: 22.180 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 13.760 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 4.330 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 3 χλμ.


46. Λίμνη Πηνειού.

Επιφάνεια λίμνης: 19.895 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 8.490 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 6.810 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 7 χλμ.


47. Λίμνη Πουρναρίου.

Επιφάνεια λίμνης: 18.233 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 17.730 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 7.360 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 4 χλμ.


48. Λίμνη Μόρνου.

Επιφάνεια λίμνης: 15.050 τ.μ. – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


49. Λίμνη Πηγών Αώου.

Επιφάνεια λίμνης: 11.500 τ.μ. – Περιφέρεια λίμνης: 4 χλμ.


50. Λίμνη Στράτου.

Επιφάνεια λίμνης: 8.400 τ.μ. – Περιφέρεια λίμνης: 2 χλμ.


51. Λίμνη Νησιού.

Επιφάνεια λίμνης: 5.800 τ.μ. – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.


52. Λίμνη Σφηκιά.

Επιφάνεια λίμνης: 4.300 τ.μ. – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.


53. Λίμνη Λάδωνα.

Επιφάνεια λίμνης: 3.048 τ.μ. – Μέγιστο μήκος λίμνης: 9.200 μέτρα

Μέγιστο πλάτος λίμνης: 1.500 μέτρα – Περιφέρεια λίμνης: 7 χλμ.


54. Λίμνη Ασωμάτων.

Επιφάνεια λίμνης: 2.600 τ.μ. – Περιφέρεια λίμνης: 5 χλμ.


55. Λίμνη Λούρου.

Επιφάνεια λίμνης: 150 τ.μ. – Περιφέρεια λίμνης: 4 χλμ.


Copyright by: Dilaz®

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ωραία δουλειά. Αν αναφερόνταν και η θέση κάθε λίμνης για μας τους άσχετους θα ήταν ακόμα καλύτερα.

Επίσης να σημειώσω ότι η ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ δεν μπορεί να ανεχτεί του ξένους... αυτό είναι δημοκρατία και πολιτισμός.
Ευχαριστώ...

Ιωάν/ν\νης είπε...

Κίτρινο σε λευκό φόντο. Μεγάλε έγραψες. Ξεστραβώθηκα.

Κατά τα άλλα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.

Dilaz Hellas είπε...

Έχεις δίκαιο φίλε JL αλλά όταν γράφηκε αυτή η δημοσίευση τα χρώματα του blog ήταν διαφορετικά, και τα γράμματα αυτά ήταν ευδιάκριτα! Είχαμε δεχτεί μια "κακόβουλη" παρέμβαση και αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε πρότυπο και συνεπώς είχαμε και αυτές τις κακές συνέπειες! Με την πρώτη ευκαιρία θα τα αλλάξουμε, γιατί όντως είναι πολύ ενοχλητικός αυτός ο συνδυασμός των χρωμάτων!